Get Adobe Flash player

DEN NORSKE FORENINGEN DOVRE

er en venneforening for nordmenn og norges-venner i Gøteborg og Vest-Sverige. Målsettingen er å samle medlemmer til sosialt samvær og hygge, samt å fremme norsk-svensk samarbeid. DEN NORSKE FORENINGEN DOVRE ble stiftet i 1896, på Hotel Eggers i Gøteborg av unge norske chalmerister.

Vi har ca fire sammenkomster i året for medlemmer i alle aldre. Eksempler på arrangement er forelesninger, norske kulturarrangement eller konserter, som gjerne avsluttes med en god middag på nærliggende restaurant. I tillegg har foreningen et arrangement på 17. mai, samt en årsmiddag i tilknytning til stiftelsesdatoen 28. oktober. Vi vil å være et tilbud til alle i Gøteborgsregionen som har en tilknytning til Norge og ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

 

Historikk

I 1896 kom medlemmene i den forening Dovre av unge Chalmersstudenter som i noen år hadde hatt foreningen som en intern møtesplass, frem til at det var på tide å åpne kretsen; ta kontakt med de norske familiene og ikke-chalmeristene i Gøteborg. Man satte in en annonse i avisen og det øvrige norske miljøet engasjerte seg umiddelbart. Den gamle foreningen Dovre ble nedlagt og den nye oppstod som en fugl Fønix av asken – 27 og 28 oktober 1896 skjedde dette på hotell Eggers. Begge datoene finns med i historieskrivningen og det har nok sin enkle forklaring i at møtet begynte den 27 med nedleggelse og da det var tid for konstituerende møte i den nye foreningen hadde det blitt et nytt døgn. Hotell Eggers hade for øvrig to navn på den tiden, både Hotel Eggers og det gamle navnet Hotel Christiania ble brukt. Det finns gamle bilder fra Hotell Eggers i bildespillet på denne side.

Chalmersstudentene fortsatte å være aktive i Dovre og kom snart med forslaget at det skulle bli mulig å få med seg ikke-nordmenn i foreningen, om det for eksempel hadde blitt på det viset at man hadde ”forliebt” seg i en svensk og ville ha med seg sin partner. Det blev selvsagt så at foreningen ble en møtesplass både for nordmenn og norgesvenner av andre nasjonaliteter.

Under årene har foreningens arbeid i perioder vært preget av konflikter og spente situasjoner i omverden. Under unionsoppløsningen 1905, første verdenskrig 1914 og andre verdenskrig 1940 ble stemningen i foreningen annerledes, mer alvorlig og med fokus på å hjelpe till i relasjonene mellom de brødrefolkene.

I 1940, den 9 april nærmere bestemt, startet Dovre som den første organisasjon i Sverige en insamling for å ta hånd om flyktninger fra Norge. Et intensivt arbeid sattes igang med insamling og distribusjon av klær og annen utrustning. Et antal pleiebarn i Norge ble hjulpet under hele krigen. Antalet som står i jubileumsskriften er 16, men i listene i arkivet kan det se ut som om tallet var noe høyere. Etter krigen fanns en rest av insamlede kontante midler som det ble besluttet skulle brukes till hjelp till oppbyggning av hus i Kristiansund.

Etter andre verdenskrig begynte tanken på å bygge norsk kirke i Gøteborg og et insamlingsarbeid startet opp i 1948. Alle medlemmene i arbeidsrådet som organiserte insamlingen kom fra foreningen Dovres rekker. 300 personer i Norge og Sverige var med og over en million svenske kroner ble samlet in. Da kronprins Olav la ned grunnsteinen til kirken i 1957 og ambassadør Schive holdt mottagelse på Hotel Grand, var det helt naturlig at Dovres medlemmer var inbudt. Samme sak ved invielsen 1958.

Det norske miljøet i Gøteborg, den norske kolonien i Gøteborg og den norske foreningen Dovre er ulike navn på omtrent samme sak.

Sjømannskirken/Den norske kirke i Gøteborg ble en naturlig samlingsplass, men foreningen har jo aldri hatt det religiøse preg som en kirke selvsagt har. På den måten har kirken og Dovre komplettert hverandre, uten å bygge noen gjerder. I 1981 kom det henvendelser fra Sjømannskirken at den økonomiske situasjonen var alvorlig. Siden da har utviklingen fortsatt på sentral nivå i den Norske Sjømannskirken, fram till beslutningen sommeren 2011 om å ikke fortsette med kontinuerlig drift i Gøteborg. Projektet Norges Hus ble startet opp og en ny, spennende  fase i historien for det norske miljøet i Gøteborg har blitt innledet. Fra 1.januar 2014 ingår Dovre i paraplyorganisasjonen Norges Hus.

I avsluttningen på det brev konsul Carl Albert Fallenius sender med den historieskrivelse han skrev till hundreårsjubileet 1956, han ble senere formann 1958-1961,  står det: ”Jag har nu fullbordat mitt stora verk Dovres historie vilket jag vid en flyktig genomläsning finner vara mest en upprepning av olika fester.” De sosiale og kulturelle aktivitetene har som man forstår vært sentrale i Dovres virksomhet gjennom alle år. Under de aller første årene hadde man møter hver fjortende dag, men ganske snart planet det ut på litt lavere nivåer.

Den norske foreningen Dovre har som ambisjon å fylle en viktig funksjon for nordmenn og Norge-venner i Gøteborgsregionen også i framtiden.

 

 

 

 

Bild: color line @ Flickr

Bli medlem

For å være medlem i Norges Hus i Göteborg ek. förening og Den Norske Foreningen Dovre gjelder att medlemsavgiften på 300 kr per person, alternativt 500 kr per familie skal betales inn til Norges Hus bankgiro 763-0031